Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun


toggle
slide image

YORUM VE SORU YAZARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

SORU VE YORUMLARINIZ YAYINA ALINMIYOR YADA CEVAPLANMIYOR MU ? LÜTFEN OKUYUN...       ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİN DEPO VE GARAJLARININ TASFİYESİNE START VERİLDİ

      Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü mevcut yediemin depo ve garajlarının tasfiye işlemlerini başlatmak üzere start verdi.       ...
Devamı için ...

slide image

ADALET BAKANLIĞI'NIN İLGİLİ BİRİMLERİ İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ RAPORU YAYINLADIK

Yediemin Mustafa BİRCAN tarafından hazırlanan 2004 Sayılı icra iflas kanununda bazı değişikler yapılmasına dair yedieminlik konusunda genel ve ‘’yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanun tasarısı’’ yedieminlik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan kısımların değerlendirme, görüş ve önerileri başlıklı rapor Adalet Bakanlığı ilgili birimlerine teslim edilmiştir. ...
Devamı için ...

slide image

ZİMMETTİNİZDE KALAN ARAÇLARIN OTOPARK ÜCRETLERİNİN TAHSİLÂTI

Değerli meslektaşlarımızın en ciddi sıkıntılarından birine daha çözüm sunuyoruz… Yıllardır zimmetinizde bulunan, aranıp sorulmayan, ücretleri ödenmeyen, muhafazası külfet haline dönmüş ve bu hususlarda çözüme yönelik muhatap bulamadığınız her nevi aracın otopark ücretini toplu olarak tahsil ediyoruz. Trafik, Jandarma, Savcılık ya da mahkemeler aracılığıyla otoparklarımıza gelen ve yıllardır çeşitli zorluklarla muhafaza ettiğimiz, aranıp sorulmamış, ücretleri tahsil olunamayan, tabir yerinde ise atsan atılmaz satsan satılmaz durumdaki bu araçları mesleğimizin cilvesi, işimizin kamburu kabul ettik yıllarca. Bu araçlar parklarımızda dağ gibi yığılırken aldığımız sorumlulukta aynı...
Devamı için ...

slide image

ARAÇ SAHİPLERİ VE YEDİEMİNLERİ BULUŞTURUYORUZ

Öncelikle bu hizmeti uzun zamandır muhtelif banka ve finans kurumlarına verdiğimiz için doğru adreste bulunuyor olduğunuzu bilmenizi isteriz. Sizinde bildiğiniz gibi birçok yediemin otopark ellerindeki araçlardan muzdaripken bir o kadarda hak sahibi bu araçların bağlandığından bihaber olmaktan muzdariptir. Söz konusu yediemin otoparklardan kayda değer 150’yi aşkın üyemiz bulunmaktadır. BİRCAN YEDİEMİN ÇÖZÜM ORTAKLIĞI olarak hak sahipleri ve yedieminler arasında bu köprüyü kurarak her iki tarafa fayda sağlamaktan memnun oluruz. ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİNLERDEN HACİZLİ ARAÇ SATIN ALMA

Yediemin otoparkı olarak hizmet veren kurum/kuruluş/işletme ler de bulunan araçlar trafikten herhangi bir sebepten men olunan araçlardır. Söz konusu araçların hak sahibi ilgili yediemin otoparklar olmadığı için birebir pazarlık usulü ile yedieminden araç satışı söz konusu değildir. ...
Devamı için ...

2014 YILI ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ PDF Yazdır E-posta
Yazar Gürcan   

10 Mayıs 2014  CUMARTESİ                                                                                 RESMİ GAZETE

Sayı : 28996

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA

EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET

TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve Adalet Bakanlığının depo ve garajlarında muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

(2) Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda da bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun geçici 4 üncü ve 11 inci maddesi ile 13/7/1987 tarihli ve 19516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Muhafaza ücretinin hesabı

MADDE 3 – (1) Adalet Bakanlığının depo ve garajlarındaki mahcuz malın muhafaza ücreti, o malın satışa esas alınacak değeri üzerinden günlük binde bir olarak hesap edilir. Ancak yapılacak hesaplamalarda mahcuz malın hacmi iki metre küpün üzerinde ise belirlenecek ücretlere binde bir oranında ilave yapılabilir.

(2) Bu yerlerde muhafaza edilen mahcuz motorlu araçlar için maktu olarak;

a) İş makinelerinden 10,00 TL,

b) Otobüs ve kamyonlardan 8,00 TL,

c) Minibüs, midibüs ve kamyonetlerden 6,00 TL,

ç) Diğer binek ve yük vasıtalarından 5,00 TL,

günlük ücret alınır.

(3) Ancak, altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler 1/2 oranında uygulanır.

(4) Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün nazara alınmaz.

Muhafaza ücretinin azami haddi

MADDE 4 – (1) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü madde uyarınca hesap edilecek ücret, mahcuz malın satışa esas alınacak değerinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın takdir edilen değeri sekiz bin liranın üzerinde ise sekiz bin liranın üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde on beşini geçemez.

Muhafaza ücretinin alınması

MADDE 5 – (1) Muhafaza ücreti ilgili icra dairesince muhafaza hitamında bu Tebliğe göre hesap edilip bu hususta alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır ve bu suretle tahsil edilen ücret en geç on beş gün içinde Maliye veznesine ilgili icra dairesince yatırılır ve keyfiyet depo ve garaj memurluğuna yazı ile bildirilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Yorumlar  

 
0 #56 Gürcan 07-12-2016 14:38
Alıntı:
#72 Nazım 25-09-2016 15:49 yediemin otoparkı ile görüştüm yukarıdaki yasaya gör 5 TL olan günlük ücreti 10 TL olarak istiyor, üstelik 6 aydan sonra 5 TL de yarı oranına düşüyor ve benim aracım yaklaşık 2 yıldır otoparkta bu 10 TL talebi hukuka ve ilgili yukarıdaki yasaya aykırı değilmidir.

SÖZ KONUSU TARİFE ADALET BAKANLIĞI İLGİLİ BİRİMLERİ TARAFINDAN MUHAFAZA ALTINA ALINAN ARAÇLAR VE DİĞER MENKUL MALLAR İÇİNDİR.
KOLLUK KUVVETLERİ TARAFINDAN TRAFİKTEN MEN EDİLEREK MUHAFAZA ALTINA ALINAN ARAÇLARI KAPSAMAZ. BU ARAÇLAR İÇİN HER İLİN TRAFİK KOMİSYONU,BELED İYE OTOPARK ÜCRET TARİFESİ GİBİ FARKLI TARİFELER UYGULANMAKTADIR . BU KONUDA YAPILAN YORUMLAR YAYIMLANMAYACAK TIR.
 
 
0 #55 Nazım 25-09-2016 15:49
yediemin otoparkı ile görüştüm yukarıdaki yasaya gör 5 TL olan günlük ücreti 10 TL olarak istiyor, üstelik 6 aydan sonra 5 TL de yarı oranına düşüyor ve benim aracım yaklaşık 2 yıldır otoparkta bu 10 TL talebi hukuka ve ilgili yukarıdaki yasaya aykırı değilmidir.
 
 
0 #54 Gürcan 13-06-2016 12:40
Sn.blkn;
Yediemin depo ve garajları alacaklılara yada icra dairesi bulunan kurumlara ait değildir. Öte yandan araç yada malların depo ve garajlara götürülmesi borçlunun borcunu zamanında ödememesine dayandığı için ilgili yasal mevzuatlarda depo ve garaj ücretlerinin borçlu tarafından yatırılması gerektiği belirtilmektedi r.(Örn. İİK.59.Md.)
 
 
-1 #53 blkn 10-04-2016 00:36
mrb lar vergi borcundan dolayı bağlanıp yedi emine götürülen aracımızın vergi borçlarının bir kısmını ödeyip kalan kısmınıda yapılandırıp aracımızın üzerinde olan hacizi kaldırdık sonrada yediemine gittik aracınızın park ücreti var dedıler ödedık aracı cıkarttık ordan yalnız böle bi durumda vergi dairesi aracı yaptığımız ödemelere istinaden salıvermesi gerekmiyormuydu yani ödemeyi vergi dairesi yapmıyormu biz vergi dairesine gerçi otopark ücreti diye bişey yatırmadık yani otoparkcının yaptıgı yasal mı ben onu merak ediyorum
 
 
0 #52 Gürcan 26-02-2016 09:59
Sn.memo05 ;
Bahsettiğiniz konu her yediemin depo ve garajının işletme içi alacağı kararlara bağlı olup bir standarda bağlı değildir. Genel itibarla her araç için uygulanmaz ancak uzun süre duran araçlar için tedbiren yediemin işletmesi tarafından aracın suyu yağı hatta yakıtı bile boşaltılabilir.
 
 
0 #51 memo05 25-02-2016 20:19
yediemin deposuna giren araçların yağları ve suları boşaltılıyormu bu soruyu sorma amacım aracın blok çatlatmaması ve yağın kurum bağlamamasını öğrenmek istiyorum bilgileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum
 
 
0 #50 Gürcan 07-12-2015 15:29
Sn.engin ceylan;
Aracın bulunduğu yediemin ile görüşüp ücret konusunda kesin olan bilgiye erişebilirsiniz . Aracın değer durumunu gözeterek yardımcı olmalarını rica edebilirsiniz. Umarım yardımcı olacaklardır.
 
 
0 #49 Gürcan 07-12-2015 15:25
Sn. Necati ÖZ;
Size yediemin sıfatı ile teslim edilen mallardan onları geri teslim edinceye kadar sorumlu olacaksınız. Civarda ki resmi yediemin depo veya garajları ile temasa geçip kabulü halinde size yedieminlik ataması yapan kuruma (Jandarma) yediemin değişikliği için müracaatta bulunmanızı tavsiye ederim.
 
 
0 #48 engin ceylan 25-11-2015 13:14
2008 de galeriye takas karşılığında bıraktığım araç satılıyor ve alan kişi baglatiyor aracı aracın değeri 6000 tl 1990 model ben satış vermek için çok cabaladim ama şahsi bulamadım su an trafikten gelen tebligatla şok oldum tamamen magdurum araç 8 senedir yeddieminde bana ne kadar borç çıkarırlar ve benim bu işten sıyrılmak için bir çıkış yolu varmı rica ediyorum biri yol göstersin
 
 
0 #47 Necati ÖZ 12-11-2015 23:49
Slm depo amacı ile Kiraya verdigimiz isyerimizde kiracı icralık araçları parçalarken jandarmaya yakalandı.Parcalanan aracları jandarma yediemin ilan ederek bizlere emanet etti.bu araclar üzerinde 200 e yakın icra kararı varmıs.icra kararı olan il farklı ilde.4.5 ay olmasına ragmen henüz mallar alımmadı.biz isyerinin bosaltılmasını istiyoruz.Ayrıca yediemin ucretini nasıl alacagız.mahkemede daha olmamıs avukata sorduk sizin is karısık dedi.hem icralık hem calıntı hem parcalanmıs hemde 200 e yakın icra kararı var.yardımcı olurmusunuz ne yapabiliriz isyerini bosaltmak icin
 
 
0 #46 Gürcan 23-07-2015 07:53
Sn.Mesut yalçın;
Yediemin ücreti dosya masraflarından olduğu için dosyaya ödenmesi ve yediemine de gene dosyadan ödenmesi gerekir.İcra dairesinin işleminde isabetsizlik yoktur.Ancak bu konu hakkında bir yazılı talepte bulunarak ret karar halinde icra mahkemesine taşıyabilirsini z.
 
 
0 #45 Mesut yalçın 10-07-2015 03:01
Hacizli-Yakalamalı aracım yakalanarak yediemin deposuna teslim edildi. Borcumu ödedim ve aracımı teslim almak için icra müdürlüğüne gittiğim çıkış işlemi yapıldı ve benden 4300 Tl yediemin deposu ücreti istendi. Bende yediemin sahibiyle anlaştığımı, yedieminlik ücretini taksitlerle ödeyeceğimi bunuda yediemin sahibinin kabul ettiğini söyledim. Ancak paranın tamamının icra müdürlüğü hesabına yatması gerektiğini aksi halde aracı teslim edemeyeceklerin i söylediler. Yedieminlik ücretimi İcra müdürlüğüne ödemek zorunda mıyım. Yediemin sahibine taksitli ödeme imkanım yokmuDur.
 
 
0 #44 Gürcan 06-04-2015 11:06
Sn.ahmetbugra;
Söz konusu ücret tarifesi kapsamı dışında kalacaktır ancak bulunduğunuz bölgede hangi ücret tarifesi kapsamında olacağı ve bu tarifenin karşılığı bedelin ne olacağı hakkında bilgi verme imkanımız yoktur.Zira bu tarifeler yurt genelinde değişkenlik göstermektedir.
 
 
0 #43 ahmetbugra 01-04-2015 20:43
Merhabalar efendim, benim aracim sgkya olan borcum nedeniyle yakalandi ve su anda da borclari yapilandirdim
Aracimi almak istiyorum ama malesef minubus olan aracim icin gunluk 20tl park ucreti istiyorlar. Sgk bagladigi icin araca bu ucret tarifesi uygulanir mi acaba. Uygulanmazsa 6 aydir yatan aracim icin ne kadar odemeliyim. Saygilarimla...
 
 
-1 #42 Gürcan 28-03-2015 14:26
Sn. anıl ulku;
Şu an için malesef böyle bir şansızınız yok.Zira kolluk kuvetleri genel olarak bu konuda bir tutanak tutmamakta sadece trafikten men tutanağı düzenlemekte ve bu tutanağa da bahsettiğiniz gibi ayrıntıları işlememektedir. Bu durum maalesef bir takım yediemin garajlarında suistimale sebep olduğundan yeni yapılan düzenlemelerle mevzuat değiştirilerek bu sorunun çözüme kavuşturulması hedeflenmektedi r.
 
 
0 #41 Gürcan 28-03-2015 14:20
Sn.soner ergücan;
Çalıntı bir aracı kolluk kuvvetleri yakalayarak bir otoparka çekerler.Bu gibi bir halde aracı otoparka teslim eden kurum (kolluk kuvvetleri) Adalet Bakanlığına bağlı bir kurum olmadığından söz konusu tarife geçerli olmayacaktır.
 
 
0 #40 soner ergücan 26-03-2015 20:27
Merhaba,

Sigorta şirketi adına soruyorum. çalınmış bir araç bulunuyor ve yediemin otoparkına bırakılıyor. Otopark ücreti için madde 3 ve madde 4 deki hesaplama işlemimi yapılmalıdır diye yorumluyorum.
 
 
0 #39 anıl ulku 22-03-2015 22:00
öncelikle merhaba faydalı bir site olmuş

benim merak ettiğim konu yediemin otoparkıda icradan satısa cıkan bir arabanın polis kaydını nasıl ogreniriz orneğin ruhsat var anahtar var motor durumu vs gibi
 
 
0 #38 yusuf mert 25-02-2015 11:49
istihkaklı hacız sonunda yediemin olarak bırakılan eşyallar için yediemin ücreti talep edilebilir mı?
 
 
0 #37 Gürcan 18-12-2014 10:29
Alıntı:
ufuk dülger 27-11-2014 15:41
merh 1994model binek aracım 16,10,2010 yılında yediemin otoparkına konuldu benden buğün itibari ile 7700tl para cıkardılar ben hesapladım yanlış bir rakam cıkıyor bana hersapa konusunda yardımcı olabilirmisiniz aracın degeri 4000 tl buetkilermi

Sn.Ufuk dülger;
daha evvel bu ve benzer sorulara çok kez cevap verdiğimizden lütfen alttaki yorumları inceleyiniz.Aracın hangi kurum tarafından bağlanarak yediemine teslim edildiği hangi tarifenin uygulanacağı konusunda önem arz eder.Öte yandan şayet bu konu hakkında bir icra takibine maruz kadı iseniz doğru şekilde ve süresinde takibe itiraz etmeniz gerekir.
 
 
+1 #36 Gürcan 18-12-2014 10:22
Sn.otoparkçı;
Öncelikle ilgili polis memuru ile görüşüp söz konusu aracın trafik men tutanağını inceleyiniz.Tutanak altında işletme yetkililerinden birinin imzası olup olmadığına bakınız.Bu konu kesinleştikten sonra tekrar mail atınız.
 
 
-1 #35 otoparkçı 12-12-2014 09:32
merbalar sitenizi çok yakından takip ediyorum bu siteden dolayı emeğiniz için çok tşk ederim bir maruzatım olacak otopark işletmecisiyim.. bugün başıma geken bir duruma karşı ne yapmam lazım bana polis memuru bir araç plakası sordu sizin otoparkınızda men durumda ama dedi araç 4 gündür bir arazide terk edilmiş duruyormuş ama bende böyle bir araç giriş çıkışı yok ne yapmalıyım?
 
 
-1 #34 ufuk dülger 27-11-2014 15:41
merh 1994model binek aracım 16,10,2010 yılında yediemin otoparkına konuldu benden buğün itibari ile 7700tl para cıkardılar ben hesapladım yanlış bir rakam cıkıyor bana hersapa konusunda yardımcı olabilirmisiniz aracın degeri 4000 tl buetkilermi
 
 
+1 #33 Gürcan 23-10-2014 10:24
Alıntı:
#33 ugur 09-10-2014 13:12
Gürcan bey mailinizi aldım ama anlayamadım şimdi mayıs 2013 tarihinde icra müdürlüğünce hacizli yakalama kararı çıkartılmış ve araç 03/07/2013 tarihinde emniyet güçlerince yakalanarak yediemine çekilmiştir o tarihten bu güne kadar mahkemeye herhangı bır yakalama tutanağı veya evragı gıtmemıstır yedieminci arkadaş benden normal otopark ücreti istemekte fakat ben ıtıraz ettıgımde bana benım otoparkımın gunlugu (10 tl) bu aracınızın neyden geldıgı benı alakadar etmez tarzı kelımeler soyledı. bende madem oyle bana valılık kararnamesını gostermesını soyledım ama bızı dıkkate almadı ve aracımı alamıyorum bu konuda nasıl bır yol çizmem lazım. ayrıca sizden ricam bana bu güne kadarkı yedıemın otopark ucretını hesaplarmısınız ? hayırlı calısmlar.


İcra dairesi tarafından fiili haciz yapılmamış ise yediemin arkadaş haklı görünüyor.Fiili haciz yapılarak yediemin sıfatı ile teslim edilmesi halinde yukarıdaki tarife işlemeye başlayacaktır(f iili haciz tarihi itibari ile).
 
 
-1 #32 Gürcan 15-10-2014 10:01
Sn.emrecan67 ;
Söz konusu madde de açıkca 3.maddeye göre hesap edilen ücret ibaresinin yer alması araçlarda da bu kısıtlamanın olduğunu ifade etmektedir.
Ancak yorumunuzdan malın değerinin 8.000.00₺ yi geçmesi halinde yediemin ücreti mal değerinin %15 ini geçemez şeklinde anladığınızı düşünerek bunun yanlış olduğunu söylemeliyim.Zira doğrusu mal bedeli 8.000.00₺ nin üzerinde ise 8.000.00₺ nin %30 u artı aşan miktarın (sekizbin liranın üzerinde kalan kısmı) %15 i geçemez şeklindedir.
Bir örnekle:
10.000.00₺ mal bedeli
Yeterli muhafaza süresi (sınırlamalara takılacak kadar uzun)
Bir senaryo olsun buna göre
10.000.00₺-8.000.00₺ = 2.000.00₺ (aşan miktar)
8.000.00₺ nin %30 u = 2.400,00₺
2.000,00₺ nin %15 i = 300,00₺
2.400,00₺ + 300,00₺ = 2.700,00₺ yediemin ücretidir
 
 
0 #31 emrecan67 14-10-2014 11:25
öncelikle bilgileriniz için teşekkürler.benım sizlerden ricam madde 4-de belirtilen konunun geçerliliği.aracın bedeli 8 bin tl üstünde ise yüzde 15 geçemez ibaresının geçerliliği aydınlatırsanız sevinir Gürcan bey.teşekkürler saygılar..
 
 
0 #30 ugur 09-10-2014 13:12
Gürcan bey mailinizi aldım ama anlayamadım şimdi mayıs 2013 tarihinde icra müdürlüğünce hacizli yakalama kararı çıkartılmış ve araç 03/07/2013 tarihinde emniyet güçlerince yakalanarak yediemine çekilmiştir o tarihten bu güne kadar mahkemeye herhangı bır yakalama tutanağı veya evragı gıtmemıstır yedieminci arkadaş benden normal otopark ücreti istemekte fakat ben ıtıraz ettıgımde bana benım otoparkımın gunlugu (10 tl) bu aracınızın neyden geldıgı benı alakadar etmez tarzı kelımeler soyledı. bende madem oyle bana valılık kararnamesını gostermesını soyledım ama bızı dıkkate almadı ve aracımı alamıyorum bu konuda nasıl bır yol çizmem lazım. ayrıca sizden ricam bana bu güne kadarkı yedıemın otopark ucretını hesaplarmısınız ? hayırlı calısmlar.
 
 
-1 #29 Gürcan 09-10-2014 12:37
Daha evvelde belirttiğimiz ve tarife başlığındanda anlaşılacağı üzere bu tarife Adalet Bakanlığı Depo ve Garajları içindir.Tarifenin 1. maddesinin 2. bendinde belirtildiği üzere özel yedieminleride kapsar.Ancak bir araç Adalet Bakanlığı'na bağlı birimlerce bağlanmış(icra memuru tarafından doğrudan haciz ve muhafaza altına alma) ve yediemine teslim edilmiş ise geçerli olacaktır.Bir örnek ile anlatmak gerekirse :
19.08.2013 tarihinde kolluk kuvvetlerince haciz yakalama şerhi nedeni ile trafikten men edilmiş bir araç üzerine 19.08.2014 te icra müdürlüğünce fiili haciz uygulanmış olsa; fiili haciz tarihine kadar UKOME,Trafik Denetleme Şb. yada belediye otopark ücret tarifesi ile ,fiili haciz tarihinden sonra ise yukarıdaki tarife hükümlerine göre hesap yapılması doğrudur.Umarım yardımcı olmuştur.
 
 
+1 #28 sait acun 02-10-2014 12:09
yaklasık ıkı senedır aracım yedıemın deposunda yatmaktadır aracım 1997 m0del ford kamyon tahmunı acaba yedıemın deposuna nekadar borcum vardır yardımcı olursanız cok sevınırım
 
 
0 #27 ugur 01-10-2014 21:09
merhabalar ben ugur benım sorunum yedıemın otoparkıyla ilgili olarak bankaya olan borcum yüzünden yakalama kararı alınmış ve 03/07/2013 tarihinde yakalanmıştır. O tarihten bu yanada aracım otoparkta yatmaktadır. bankayla yenıden anlaşılarak borcumu yapılandırdım ve aracımın ustundekı yakalamayı kaldırttım ama ne yazıkkı otoparkçı arkadaş benden gunlugu 10 tl gıbı bır rakam söyleyerek yaklaşık 4.600 tl gıbı ıstemekte. benımde bunu veremeyecegımı belırttım ve aracımı alamadım sızden rıcam bu konuda yardımlarınızı goruslerınızı aydınlatıcı bır yol gosterırsenız sevınırım
 
 
+1 #26 mintes 01-10-2014 07:56
benim aracım 113 gündür sgk dan dolayı yediemin garajında kalmakta idi 30.09.2014 tarihi itibariyle çıkartmak istedim ama günlük 15 tl ücret istenmekte
nasıl bir yol izlemem gerekir adalet bakanlığının ücret bedeli 6 tldir.
 
 
-1 #25 Gürcan 20-09-2014 09:08
Sn.bekir gül ve naz;

OTOPARK : Belediye işletme ruhsatı ile açılabilen bir işletmedir.
YEDİEMİN : Adalet Bakanlığı ilgili birimlerinden yetki ile faal hale gelebilen bir müessesedir.

Her iki kavram farklı olduğuna göre bağlı olduğu birimler ve tarifelerde farklı olacaktır.

Yediemin ücret tarifesi yukarıda mevcut ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanmakta ve yayınlanmaktadı r.

Otoparklarda ise ilgili belediye encümen kararıyla çıkarılan tarifeler geçerlidir.

Halk arasında yediemin otopark olarak bilinen ve aslen trafikten men edilen araçların çekildiği geçici park yerleri ise UKOME yada İl Trafik Komisyonunca belirlenen tarife ile çalışır.
 
 
0 #24 Gürcan 20-09-2014 08:58
Alıntı:
sami 08-09-2014 12:54
niğde merkezde yediemin işletmeciliği yapmaktayım merkez 1. icra müdürümüz 15 ocak 2014 de depo girişi olan otomobil 30 haziran 2014 de satışı yapılarak teslim edilmitir müdürbey yediemin ücretini hesap ederken 15.01.2014 ile 10.05.2014 tarihleri arasını eski tarifeden 10.05.2014 ile 30.06.2014 tarihlerini yürürlükteki ücret tarifesinden hesaplamış bu hesap doğru mu? bizim talebimiz şu an ki mevcut olan ücret tarifesinden hesaplanmasıdır .

Öncelikle bu sorunuz için teşekkür ederiz.Zira önemli olduğu kadar dikkate alınmayan bir konudur.
Yediemin ücret tarifeleri dönem dönem yenilenmektedir .Burada amaç günün rayiç bedellerini belirleyerek yedieminlerin mağduriyetine sebep olmamaktır. Hesaplamada ise kademeli mi yoksa son tarife üzerinden mi sonuca varılması gerektiği yönünde doğrudan bir karar yada mevzuat yoktur.
Ne var ki teamüller ödemenin yapıldığı zamanda geçerli olan ücret tarifesine göre hesap yapılması gerektiği yönündedir.Zira hak ediş ödemeden daha evvel oluşmuştur.Bir başka deyişle muhafazadan sonraki ilk üç aylık hak ettiğiniz ücret o zaman ödense idi o günkü tarifeden sonrası ise geçerli tarifeden hesaplanabilird i.Ancak ödeme teslim işlemine mütakip yapılmış olduğundan teslim tarihi itibariyle geçerli tarifeye uyulması gereklidir.Bu tutumu sergileyen icra müdürü açıkca alacaklı safında yer almaktadır.Unutulmamalıdır ki bir kişinin hakkı diğer kişinin hakkı ile ödenemez.Bir tarafa menfaat sağlarken başka tarafı mağdur etmek ne hukukla ne hakkaniyetle örtüşmez.Konuyu icra mahkemesine taşıyabilirsini z. Sonuçları da buradan tüm meslektaşlarını zla paylaşmanız ayrıca ricamızdır.
Dip Not : İİK.5.Md. gereği zararın tanzimini bakanlıktan talep edebilirsiniz.
 
 
0 #23 Gürcan 20-09-2014 08:19
Sn.abdullah ;
Yukarıda yayınlanan tarife başlığından anlaşılacağı gibi yediemin depo ve garajları için geçerlidir.Ancak UKOME yada il Trafik Komisyonu tarafından yetkili otoparklarda bu ücret tarifesi kullanılmaz yerine belirttiğimiz kurumlarca belirlenen otopark ücret tarifeleri geçerlidir.Bu gibi durumlarda lütfen otopark yetkilisinden bağlı olduğu ücret tarifesini göstermesini isteyiniz.
 
 
0 #22 naz 09-09-2014 09:46
Merhaba, aracımızı teslim alırken yedieminin günlük 5tl den fazla isteme hakkı var mı? Çok basit bir soru sorduysam lütfen kusura bakmayın ilk kez başıma böyle bir şey geldi
 
 
0 #21 bekir gül 09-09-2014 04:27
yedemin oto park ücretini hangi kurum belirliyor
 
 
+3 #20 sami 08-09-2014 12:54
niğde merkezde yediemin işletmeciliği yapmaktayım merkez 1. icra müdürümüz 15 ocak 2014 de depo girişi olan otomobil 30 haziran 2014 de satışı yapılarak teslim edilmitir müdürbey yediemin ücretini hesap ederken 15.01.2014 ile 10.05.2014 tarihleri arasını eski tarifeden 10.05.2014 ile 30.06.2014 tarihlerini yürürlükteki ücret tarifesinden hesaplamış bu hesap doğru mu? bizim talebimiz şu an ki mevcut olan ücret tarifesinden hesaplanmasıdır .
 
 
-1 #19 abdullah 23-08-2014 15:31
selam gürcan bey beim adıma kayıtlı olan bir mersedes marka otomobil 2011 yılında trafik memuru tarafından trafikten men edilerek yediemin otoparkına cekilmiştir ve bundan benim hiç haberim olmamıştır mal sahibi olarak herhangi bir tebligat bana cekilmemiştir araç vergiden muaf olduğu için bu aracı cıkarıp vergi dairesine maliye borcuna karşılık vermem söylendi yanlız otopark ile görüştügümüzde araçın kaldıgı ün başına 10 tl para istemektedirler yaklaşık 1000 gün olmuş araçım orda benim mormal şartlarda ne kadar ödemem lazım otoparka ...
 
 
+2 #18 Gürcan 19-08-2014 07:05
Sn.Oğuz;
Daha evvelde belirttiğimiz ve tarife başlığındanda anlaşılacağı üzere bu tarife Adalet Bakanlığı Depo ve Garajları içindir.Tarifenin 1. maddesinin 2. bendinde belirtildiği üzere özel yedieminleride kapsar.Ancak bir araç Adalet Bakanlığı'na bağlı birimlerce bağlanmış ve yediemine teslim edilmiş ise geçerli olacaktır.Bir örnek ile anlatmak gerekirse :
19.08.2013 tarihinde kolluk kuvvetlerince haciz yakalama şerhi nedeni ile trafikten men edilmiş bir araç üzerine 19.08.2014 te icra müdürlüğünce fiili haciz uygulanmış olsa; fiili haciz tarihine kadar UKOME,Trafik Denetleme Şb. yada belediye otopark ücret tarifesi ile ,fiili haciz tarihinden sonra ise yukarıdaki tarife hükümlerine göre hesap yapılması doğrudur.Umarım yardımcı olmuştur.
 
 
0 #17 Oğuz 15-07-2014 14:48
Merhaba Gürcan Bey, bu ücret tarifesi bütün yeddiemin depoları için geçerli midir? 60 gün önce ,Ltd şirket üzerine kayıtlı peugeot patrner (kamyonet sınıfı) aracıma İzmir Adnan Menderes havalimanı çıkışında 2 x 2180 TL ceza ve 60 gün trafikten men edilerek yeddiemin e çekildi. 60 gün doldu ,yeddiemin günlük 20 tl artı 200 tl çekici, yani 1400 tl talep ediyor ( 560 tl yerine). Trafik biz karışmayız diyor.. ne yapmam gerekir, yardımcı olumusunuz.
 
 
+2 #16 Gürcan 08-07-2014 10:00
Sn.Bahattin;
Kapalı alanda depolama yapan bir yediemine isteğe bağlı mal tevdi edilebilir.Ücret konusu işletmenin takdiridir.Hizmet standartlarına göre farklılık gösterebilir.Genelde hacmen hesap yapılır ve ücretler günlüktür.
 
 
+2 #15 bahattin 02-07-2014 09:25
sahip olduğum herhangi bi ev eşyaları bırakabilirmiyi m bedeli nedir
 
 
0 #14 Gürcan 23-06-2014 12:42
Sn.hakan1;
Bahsettiğniniz sorun birçok ilde yaşanan bir sorundur.Siteminizde haklısınız.Ancak konuyu kukuki olarak ele alır isek İİK.88.md. gereği yediemin tayini yapılır ve mahcuz teslim edilir.OLası bir yediemin değişikliği talebinde bu maddeye uygun düşmesi halinde önceki yedieminin ücretide ödeniyorsa mahcuz farklı bir yediemine götürülebilir.Bu durum uygulamada sermaye sahibi sektörel anlamda yatırım yapan biz yedieminlerin iş görülene kadar kullanılmasına neden olup mağduriyetine sebep vermektedir.İcra md.lerinin bu konularda daha dikkatli olması ve yasal önlem alınması gereken bir konudur.Lisanslı yedieminlikle birlikte bu sorun çözülecek olup yönetmelikte açıkca yetkili yediemin dışında bir üçüncü şahsa yediemin olarak mal tevdi yasak edilmektedir.
 
 
0 #13 hakan1 20-06-2014 14:59
yedi emin de yatan 3 4 yerden hacizli bir aracı başka yedi emine götürülmesi uygun mudur acaba bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz kımse işin iç yüzünü bilmiyor biz gidip mahalle arasında park halındeyken kavga gürültüyle aracı alıp getiriyoruz yedi emin otoparka koyuyoruz avukatlar gelip alıp başka otoparkımız var oraya götürüyoruz diyip götürüyorlar bunla ilgili olması gereken nedir acaba beyfendi
 
 
0 #12 Gürcan 16-06-2014 17:14
Sn.Suna ;
aracın muhammen bedelini bildirirseniz net bir hesap çıkarabiliriz.Öte yandan ihale kesinleşme tarihinden sonraki işleyecek yediemin ücreti dosyadan ödenmez.Yani borçluya ait satılan mal dan elde edilen gelirden ihale kesinleşme tarihine kadarki yediemin ücreti ödenebilir.İhale kesinleşme tarihinden sonraki dönem için keyfiyet ihale alıcısında olup borçlunun parasıyla ödenemez.Bu kısımdan ihale alıcısı bizzat sorumlu olur.Zira keyfiyetli gecikmeden o sorumludur bu gibi bir olayda vekaletsiz iş görme ve yediemin ile ihale alıcısı arasında bir vedia sözleşmesi doğar.Bu hesap yapan buna da dikkat ediyormu aceba...
 
 
0 #11 Gürcan 16-06-2014 17:07
Ne melun bir iyi niyet anlayışı ise taraflar arasında hakkaniyeti sağlamak adına Robin Hood luk yapmakta olan bir girişim görüyorum.Birinin hakkını başkasından aldığın hakla ödeyemezsin.Bunu birilerinin anlaması gerekir artık...Borçluya kıyak yapalım çok para tutmasın diye alacaklının hakkından çalmakla hak hukuk yerine gelmez.Yedieminin yeri bedava,elektrik su ya fatura ödemez arabası su yakar, dumanla haberleşir,zate n hobi olarak iş yapar ,ekonomik bir kaygısı yoktur,depoya bırakılan emanet yedieminin malıdır ,bedavadan para kazanır,ancak malı zayi ederse çalmıştır o , o yapar nasılsa bu zihniyet değişmedikçe bu sorunları sizler çok yaşarsınız bizler çok cevaplarız sanırım.
 
 
0 #10 Gürcan 16-06-2014 16:58
Sn.Suna;
Tarifenin 6. maddesi açıkça ''Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.'' demekte ve bahsi geçen soru üzerine kademeli hesap yapılır gibi bir ibare tarife kapsamında bulunmadığından uygulama kademeli hesap yapılmaz.Zira ücret ödemesi malın teslimi anında yapıldığından hak edişte aynı tarihtir.Doğal olarak son tarife hükümlerince hesap yapılmalıdır.Öte yandan avans niteliğinde hak edilmiş olan örn. üç aylık ücret muhafaza devam ederken ödenecek olursa ödemenin yapıldığı tarihteki tarife hükmüne uyulur.Konu üzere anlaşmazlık halinde memurun fiilini şikayet hakkı vardır.İcra mahkemesine müracaat edebilirsiniz.
 
 
0 #9 suna 10-06-2014 14:26
il merkezinde yedi emin işletmeciliği yapmaktayım 30.03.2014 tarihinde depo irişi olan 15.05.2014 satılan aracın yediemin ücretini icra müdürü eski ve yeni ücret tarifesine göre iki aşamada hesaplamış doğrumudur
 
 
0 #8 suna 10-06-2014 13:21
01.01.2014 tarihinde depoya giren kamyonet araç 10.06.2014 depo çıkışı yediemin ücretini açıklamalı bir şekilde hesaplarmısınız
30.05.2014 depo girişi olan tanker çıkışı 30.04.2014 dür bunu hesaplarmısısnı z
 
 
+2 #7 duranotopark 09-06-2014 14:41
yeddi emin ücreti hesaplamasında , araç eski tarihli bağlı ise park ücreti yeni çıkan tarifeye göre mi hesaplanacak yoksa tarife değişiminden öncesi eski fiyatla mı hesaplanacak ?
 
 
0 #6 Mehmet Fatih 01-06-2014 21:37
teşekkürler GürCan Bey Sağ olun Yönetmeliği inceledim..
 
 
+4 #5 Gürcan 20-05-2014 13:52
Sn.hüseyin;
Biz bu gibi durumlar için dava açıyoruz.Rest çekmek durumunda iseniz ücretiniz ödeninceye dek hapis hakkından ötürü aracı teslim etmeyiniz.
 
 
+2 #4 hüseyin 20-05-2014 10:08
herkeze merhaba bulunduğum ilçedeki vergi dairesi satışı yapılan bir araç için fiili haciz tarihinden itibaren yediemin ücreti ödiyeceğini söylüyor araç 3 senedir bağlı trafikten bağlama tutanakları var fakat fiili haciz 2 ay önce yapılmış aradaki farkta çok çıkıyor ben yediemin ücreti aracın bağlandığı tarihten itibaren ödenir diye bir yazı bulamadım yardımcı olur musunuz?_?
 
 
-3 #3 Gürcan 15-05-2014 13:52
Temennileriniz için teşekkürlerimiz i sunarız.Bu arada yönetmelik yayınlandı tıklayarak ulaşabilirsiniz . http://yediemin.net/makaleler/84-lsansli-yedemn-depolari-yoenetmel.html
 
 
0 #2 Mehmet Fatih 15-05-2014 07:20
hepimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle Gürcan bey inşallah darısı lisanslı yed-i eminlik yönetmeliğinede ...paylaşımınız için teşekkürler rabbim sizi muvaffak etsin..
 
 
+3 #1 Gürcan 12-05-2014 08:34
Nihayet merakla beklenen ve gecikmeden dolayı yüzlerce yediemin depo ve garajının zararına yol açan 2014 yılı yediemin ücret tarifesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.Yediemin.net farkıyla takipçilerimizi n dikkatine sunulmuştur.Darısı Lisanslı yedieminlik yönetmeliğine...
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile