2019 YILI LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ Yazdır
Yazar Gürcan   


2019 YILI LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI ÜCRET TARİFESİ

Söz konusu tarife 31 Aralık 2018 PAZARTESİ tarih 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarife T.C.Adalet Bakanlığı birimlerince el konarak teslim edilen mahcuz(hacizli) malların ,2019 yılı itibari ile yediemin ücretlerini belirlemektedir.

Her ne kadar Lisanslı Yediemin Depoları Ücret Tarifesi başlığını taşısa da tarife içeriğinde belirtildiği üzere "İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri uygulanır."

İş bu tarife TRAFİK,JANDARMA TRAFİK ve ASAYİŞ ekipleri gibi kolluk kuvet birimlerince trafikten men edilerek parka çekilen araçların ücretlerini belirlemez.

 

 

-

 

LÜTFEN TARİFE DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ