YEDİEMİNLERDEN HACİZLİ ARAÇ SATIN ALMA Yazdır
Yazar Mustafa BIRCAN   

Yediemin otoparkı olarak hizmet veren kurum/kuruluş/işletme ler de bulunan araçlar trafikten herhangi bir sebepten men olunan araçlardır. Söz konusu araçların hak sahibi ilgili yediemin otoparklar olmadığı için birebir pazarlık usulü ile yedieminden araç satışı söz konusu değildir.

Şayet bu tarz araçlardan satın alma arzusundaysanız ilgili otoparkların bağlı olduğu il ilçelerde İcra Daireleri ve Maliyelerin ilgili birimlerinden söz konusu araçların ihale ilanlarını takip ederek ihalelere katılma imkânınız vardır. Bu husus tada hizmet veren birçok internet sitesi mevcuttur. İnternette arama yaparak bu tarz sitelere ulaşmanız mümkündür.

Öte yandan belirtmek gerekirki ülkemizde yakın zamana kadar halk arasında çok yaygın olan ''ağlayanın malı gülene hayır etmez'' inanışı başka bir deyişle tabir yerindeyse tabusu son zamalarda yıkılmaya başlamıştır.Bunun bir sonucu olarakta bu tarz ihalelere katılım oronı eskiye nazaran hayli fazlalaşmıştır.

İhale mantığının gereği katılımın yüksek olması sayesinde  yerine gelir.Buarada amaçlanan ihaleye konu olan menkul/gayri menkulün değerince satılabilmesidir.

Gene halk arasında yaygın olan bir inanışın da yalnış olduğunu buradan belirtmek isterim ki '' hacizli mallar bedavaya ,değerinin çok altında satılır'',''bu tarz ihaleler mafyanın tekelindedir,seni beni içeriye bile almazlar,bize düşürmezler'' gibi deyişler pek yaygındır.Bu gibi sözlere itibar edilmemelidir.Kaldıki ihaleleri düzenleyen kurumlar bu ihalelerle ilgili ilan vermekte ve katılım şartları ,ihaleye konu mal hakkında bilgi ve mal bedelleri gibi ayrıntılarıda bu ilanlarda belirtmektedir.

Bu tarz ihalelere katılım oranın fazlalalığı hem alacaklıya hemde borçluya fayda sağlamaktadır.Nasılmı ,malı değerince satılan borçlunun malı elinden gider ama bedeli ilede borcu ödenir.Aynı şekilde değerince satılan malın bedelinden alacağını alan alacaklı içinde bu durum fayda sağlamaktadır.

Haciz edielen mallarla ilgili icra daireleri ve maliye gibi kurumların düzenlediği ihalelerde yalnızca araç değil her nevi menkul ve gayri menkul satışı söz konusudur.