Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun


toggle
slide image

YORUM VE SORU YAZARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

SORU VE YORUMLARINIZ YAYINA ALINMIYOR YADA CEVAPLANMIYOR MU ? LÜTFEN OKUYUN...       ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİN DEPO VE GARAJLARININ TASFİYESİNE START VERİLDİ

      Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü mevcut yediemin depo ve garajlarının tasfiye işlemlerini başlatmak üzere start verdi.       ...
Devamı için ...

slide image

ADALET BAKANLIĞI'NIN İLGİLİ BİRİMLERİ İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ RAPORU YAYINLADIK

Yediemin Mustafa BİRCAN tarafından hazırlanan 2004 Sayılı icra iflas kanununda bazı değişikler yapılmasına dair yedieminlik konusunda genel ve ‘’yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanun tasarısı’’ yedieminlik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan kısımların değerlendirme, görüş ve önerileri başlıklı rapor Adalet Bakanlığı ilgili birimlerine teslim edilmiştir. ...
Devamı için ...

slide image

ZİMMETTİNİZDE KALAN ARAÇLARIN OTOPARK ÜCRETLERİNİN TAHSİLÂTI

Değerli meslektaşlarımızın en ciddi sıkıntılarından birine daha çözüm sunuyoruz… Yıllardır zimmetinizde bulunan, aranıp sorulmayan, ücretleri ödenmeyen, muhafazası külfet haline dönmüş ve bu hususlarda çözüme yönelik muhatap bulamadığınız her nevi aracın otopark ücretini toplu olarak tahsil ediyoruz. Trafik, Jandarma, Savcılık ya da mahkemeler aracılığıyla otoparklarımıza gelen ve yıllardır çeşitli zorluklarla muhafaza ettiğimiz, aranıp sorulmamış, ücretleri tahsil olunamayan, tabir yerinde ise atsan atılmaz satsan satılmaz durumdaki bu araçları mesleğimizin cilvesi, işimizin kamburu kabul ettik yıllarca. Bu araçlar parklarımızda dağ gibi yığılırken aldığımız sorumlulukta aynı...
Devamı için ...

slide image

ARAÇ SAHİPLERİ VE YEDİEMİNLERİ BULUŞTURUYORUZ

Öncelikle bu hizmeti uzun zamandır muhtelif banka ve finans kurumlarına verdiğimiz için doğru adreste bulunuyor olduğunuzu bilmenizi isteriz. Sizinde bildiğiniz gibi birçok yediemin otopark ellerindeki araçlardan muzdaripken bir o kadarda hak sahibi bu araçların bağlandığından bihaber olmaktan muzdariptir. Söz konusu yediemin otoparklardan kayda değer 150’yi aşkın üyemiz bulunmaktadır. BİRCAN YEDİEMİN ÇÖZÜM ORTAKLIĞI olarak hak sahipleri ve yedieminler arasında bu köprüyü kurarak her iki tarafa fayda sağlamaktan memnun oluruz. ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİNLERDEN HACİZLİ ARAÇ SATIN ALMA

Yediemin otoparkı olarak hizmet veren kurum/kuruluş/işletme ler de bulunan araçlar trafikten herhangi bir sebepten men olunan araçlardır. Söz konusu araçların hak sahibi ilgili yediemin otoparklar olmadığı için birebir pazarlık usulü ile yedieminden araç satışı söz konusu değildir. ...
Devamı için ...

YEDİEMİN DEPOSU AÇMAK – NASIL YEDİEMİN OLUNUR PDF Yazdır E-posta
Yazar Mustafa BIRCAN   

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-622.01-43-2006 ..../..../2006

Konu :

………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

Mahcuz malların muhafaza edilmesi için faaliyet gösteren yediemin deposu ve otoparkı için ruhsatlandırma talebinde bulundukları 27/03/2006 tarihli yazı ve konu incelendi.

 

 

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 88. maddesinin 4. fıkrasında “Adalet Bakanlığı, mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.” hükmü ve yine İcra İflas Kanununun, 4949 sayılı kanunun 105. maddesiyle eklenen geçici 4. maddesinde “Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur.” hükmü yer almakta olup, Bakanlığımızca özel kişi veya özel tüzel kişilere mahcuz malların muhafazası için depo ve garaj açma izni, yedieminlik ruhsatı verilmesi ya da işletme yetkisinin devredilmesi söz konusu değildir.

Diğer taraftan, 13 Temmuz 1987 tarih ve 19516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 26 Aralık 1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazetede 28.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılan, Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik ile depo ve garajların açılması, nitelikleri, çalıştırılması ve denetimlerine dair esas ve usuller düzenlenmiştir.

Bunun dışında, özel şahıslar tarafından açılacak depo ve garajlarda aranacak nitelikler konusunda kanuni bir düzenleme bulunmamakla birlikte, özel şahıslarca depo ve garaj açılması halinde bu yerler hakkında da anılan Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanmakta ve sözü edilen yerlerin öngörülen şartlara sahip olup olmadığını değerlendirme yetkisi ile buralardan mahcuz malların getirilmesi, teslimi, yerleştirilmesi ve geri alınması hususlarında karar verme yetkisi ilgili hâkim ve icra müdürlüklerine ait bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin ilgililerine iletilmesini rica ederim.

Hüsnü UĞURLU

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

Yediemin olmak için bir okul mezunu olmak ya da bir makamdan ruhsat, lisans gibi belge almak gerekmemektedir. Yediemini tayin edecek olan icra müdürlüğü, trafik şube müdürlüğü, mahkeme ya da kişinin yazılı yahut sözlü bir oluru kâfi gelmektedir. Buna örnek vermek gerekirse;

 

 

Gayri ihtiyari gürültüye gelen vatandaşın kapı komşusuna haciz geldiğini görmesi üzere komşusuna yardımcı olmak ister. Kendisine yediemin olması durumunda komşunun mallarını götürmeyeceklerinin söylenmesi üzerine kabul eder ve yediemin olur.

Kişinin bir dosya ya da anlaşmazlık çözülene kadar bir defa yediemin olması, sonrasında her yediemin ihtiyacı olduğunda yediemin tayin edilip her seferinde kendisine iş verileceği anlamına gelmez.

Birçok yerde yediemin aranıp bulunamazken bir o kadar yerde de yediemin olmak istenipte olunamaz.

NOT: Yediemin Deposu ya da Yediemin Otoparkı açma konusunda ( ilgili müracaatları usulünce ve doğru mercilere yapmak üzere işin yapılacağı yere bizzat gelmemiz gerektiği, bu yolun doğuracağı masrafların işçiliğe eklenmesi ve yapılan müracaatların olumlu netice alma garantisi olmayacağından ciddi bir masraf külfeti altında kalma riskine karşı) depo, garaj açma hususunda danışmanlık yahut çözüm ortalığı hizmeti vermemekteyiz.

 

AYRICA BKZ.

 

Yorumlar  

 
-2 #20 Gürcan 18-12-2014 10:32
Sn.Hüseyin Yazlak;
Alıntı:
NOT: Yediemin Deposu ya da Yediemin Otoparkı açma konusunda ( ilgili müracaatları usulünce ve doğru mercilere yapmak üzere işin yapılacağı yere bizzat gelmemiz gerektiği, bu yolun doğuracağı masrafların işçiliğe eklenmesi ve yapılan müracaatların olumlu netice alma garantisi olmayacağından ciddi bir masraf külfeti altında kalma riskine karşı) depo, garaj açma hususunda danışmanlık yahut çözüm ortalığı hizmeti vermemekteyiz.
 
 
+4 #19 huseyin yazlak 24-11-2014 20:22
yedi emin garajı açmak istiyorum ne yapmam gerekir
 
 
+3 #18 Gürcan 20-09-2014 08:24
Sn.selçuk;
Daha evvelde aynı konu ile ilgili onlarca soru yanıtladık.Yediemin devri oldukça riskli bir olaydır özetle her dosyadan tek tek devir gereklidir.Burada ise icra müdürünün yediemin değişikliği talebine olumlu karar vermesi gerekecektir.
 
 
+7 #17 Bugra 16-09-2014 10:17
Devren yediemin otopark satılık.750 araçlı.
0532 744 27 55
 
 
0 #16 selçuk 15-07-2014 20:58
s.a ben bir yedi emin devir aylmayı düşünüyorum nasıl devralabilirim devir noterdemi alınıyo icra dayresindemi bide elinde tam olan dosyaları yeni olanları verecek dosya başına aldıgım için eski almadıgım dosyalar dana mesul oluruyum aydınlatırsanın çok sevinirim bide ben daha önce yedieminlik yapadaım devralmada sıkıntı olurmu sart kosarlarmı devredende iş ilgilenemediyin den devrediyo
 
 
0 #15 Mustafa kaymaz 07-07-2014 15:31
Sahibinden devren yediemin otopark alınır
0532452572
 
 
0 #14 Gürcan 22-10-2013 12:40
Sn.naturel;
İçinde bulunduğumuz dönem yedieminlik açısından tam bir can pazarı yada cadı kazanı demek galiba yanlış olmayacaktır.Mevzuatın değişmesine geri sayım yapılırken ve yayınlanan yönetmelik taslaklarına itiraz sesleri yükselirken öte yandan mevcut depo ve garaj işletmeleri bir bir devir yolu ile iş terki yaparken yediemin depo ve ya garajı açmak için yapılan her nevi yatırım boşa gidecektir kanaatindeyim.Mevzuatın netleşmesini bekleyiniz...
 
 
+2 #13 naturel 10-10-2013 14:23
yediemin oto parkı açmak istiyorum neler gerekli
 
 
+1 #12 MURAT HANÇAR 10-04-2013 06:10
YEDİEMİN DEPOSU İŞLETİYORUM. 13 YILDIR. DEVREN SATMAK İSTİYORUM. NEREDEN YADA NASIL DEVİR İŞLEMİ YAPABİLİRİM.
 
 
+2 #11 ahmet akyol 27-02-2013 11:48
teşekkür ederim gürcan bey çok sağolun
 
 
+10 #10 Gürcan 27-02-2013 10:26
http://yediemin.net/component/content/article/3-slayt/71-haczedlen-mallarin-muhafaza-edlece-lsansli-yedemn-depolari-hakkinda-yoenetmelk-taslai.html bağlantıya tıklayarak lisanslı yediemin olmak için gereken şartları içeren yönetmelik taslağına ulaşabilirsiniz .
 
 
+7 #9 ahmet akyol 27-02-2013 10:07
sn.mustafa bey ; 1999 yılından şahsıma ait bir otopark açtım,şimdi yediemin otopark haline çevirmek istiyorum.işyerimin yediemin olabilmesi için kriterlere yeterince uygunmudur bunu nasıl öğrenebilirim?
 
 
+1 #8 Mustafa BIRCAN 25-02-2013 12:33
Sn.Canpolat;Alıntılandı Mustafa BIRCAN:
Harun Bey;
Zimmetinizde bulunan tüm malları tek kalemde devretme şansınız malesef yok.Farklı kurumlarca mal teslim aldığınızı ifade ettiğinize göre bu kurumların her birinin bu devir işlemi ile ilgili bilgi ve izni gerekir.Örneğin üç farklı icra müdürlüğünden toplam 10 ayrı dosyadan mal teslim aldığınızı varsayalım.Her icra dosyasından ayrı ayrı yediemin değişikliği yapma gereği hasıl olacaktır.Zira bu yapılmadığı durumda bu dosya kapsamında siz her nekadar farklı kanallarla devir yapmışisenizde (noterden ,sözleşme ile ..vs)yediemin olarak taraf kalacaksınız.Bir diğer önemli konuda devir her ne yolla yapılacak olursa olsun hak edielen ücret alacağının kime ait olacağı konusu açıkca yazılarak taraflar arasında imza altına alınmalıdır.

Bu yorum sorunuza yeterli cevabı vermiyorsa lütfen tam olarak nereye takıldığınızı yazınız.
 
 
-2 #7 canpolat 25-02-2013 11:05
şu an geçerli olan kanunlara göre yediemini devretmek mümkünmüdür?
 
 
+4 #6 Gürcan 21-02-2013 08:26
sn.canpolat yedieminlik yetki sayısı nüfusa ,dosya sayısına yada bir başkaya ölçüye oranlı değildir.Esasen sayı sınırlaması elzemdir.Ancak yedieminin iş potansiyelini doğrudan etkileyen bir kriter olmadığından bir şeye orantılamakta uygun olmayacaktır.
 
 
+12 #5 canpolat 20-02-2013 15:58
35 BİN NÜFUSLU BİR İLÇEDE EN FAZLA KAÇ TANE YEDİEMİN AÇILABİLİR?
 
 
+1 #4 Mustafa BIRCAN 01-12-2012 17:59
Harun Bey;
Zimmetinizde bulunan tüm malları tek kalemde devretme şansınız malesef yok.Farklı kurumlarca mal teslim aldığınızı ifade ettiğinize göre bu kurumların her birinin bu devir işlemi ile ilgili bilgi ve izni gerekir.Örneğin üç farklı icra müdürlüğünden toplam 10 ayrı dosyadan mal teslim aldığınızı varsayalım.Her icra dosyasından ayrı ayrı yediemin değişikliği yapma gereği hasıl olacaktır.Zira bu yapılmadığı durumda bu dosya kapsamında siz her nekadar farklı kanallarla devir yapmışisenizde (noterden ,sözleşme ile ..vs)yediemin olarak taraf kalacaksınız.Bir diğer önemli konuda devir her ne yolla yapılacak olursa olsun hak edielen ücret alacağının kime ait olacağı konusu açıkca yazılarak taraflar arasında imza altına alınmalıdır.
 
 
+4 #3 harun 30-11-2012 20:50
otoparkımı devretmeye karar verdim .. elimde 70 tane başka sebeb lerden bağlı araç var .. devri nasıl ne yolla yapacaz lütfen yardımcı olurmusunuz..
 
 
+1 #2 Mustafa BIRCAN 21-09-2012 09:26
İlgili makam uygun gördüğü halde yetki verebilir.
Yedieminliğin süresi konusu ise yediemin olan kişiye tevdi edilen mal teslim edence geri alınana kadar yedieminin mal üzerindeki sorumluluğu devam eder.
Yetkili yedieminliğin süresi konusu ise 3.reform paketiyle gelen yenilikler nezdinde yapılacak Lisanslı Yedieminlik hayata geçince birmevzuata kavuşacaktır kanaatindeyiz.
 
 
+26 #1 boran bor 01-02-2012 10:29
eğer bir ilde yediemin oto parkı varsa bir tane daha açılabilir mi. bunun şartları avar mı. yediemin olduktan sonra bunun süresi ne kadar geçerlidir.
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile