Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun


toggle
slide image

YORUM VE SORU YAZARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

SORU VE YORUMLARINIZ YAYINA ALINMIYOR YADA CEVAPLANMIYOR MU ? LÜTFEN OKUYUN...       ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİN DEPO VE GARAJLARININ TASFİYESİNE START VERİLDİ

      Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü mevcut yediemin depo ve garajlarının tasfiye işlemlerini başlatmak üzere start verdi.       ...
Devamı için ...

slide image

ADALET BAKANLIĞI'NIN İLGİLİ BİRİMLERİ İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ RAPORU YAYINLADIK

Yediemin Mustafa BİRCAN tarafından hazırlanan 2004 Sayılı icra iflas kanununda bazı değişikler yapılmasına dair yedieminlik konusunda genel ve ‘’yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanun tasarısı’’ yedieminlik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan kısımların değerlendirme, görüş ve önerileri başlıklı rapor Adalet Bakanlığı ilgili birimlerine teslim edilmiştir. ...
Devamı için ...

slide image

ZİMMETTİNİZDE KALAN ARAÇLARIN OTOPARK ÜCRETLERİNİN TAHSİLÂTI

Değerli meslektaşlarımızın en ciddi sıkıntılarından birine daha çözüm sunuyoruz… Yıllardır zimmetinizde bulunan, aranıp sorulmayan, ücretleri ödenmeyen, muhafazası külfet haline dönmüş ve bu hususlarda çözüme yönelik muhatap bulamadığınız her nevi aracın otopark ücretini toplu olarak tahsil ediyoruz. Trafik, Jandarma, Savcılık ya da mahkemeler aracılığıyla otoparklarımıza gelen ve yıllardır çeşitli zorluklarla muhafaza ettiğimiz, aranıp sorulmamış, ücretleri tahsil olunamayan, tabir yerinde ise atsan atılmaz satsan satılmaz durumdaki bu araçları mesleğimizin cilvesi, işimizin kamburu kabul ettik yıllarca. Bu araçlar parklarımızda dağ gibi yığılırken aldığımız sorumlulukta aynı...
Devamı için ...

slide image

ARAÇ SAHİPLERİ VE YEDİEMİNLERİ BULUŞTURUYORUZ

Öncelikle bu hizmeti uzun zamandır muhtelif banka ve finans kurumlarına verdiğimiz için doğru adreste bulunuyor olduğunuzu bilmenizi isteriz. Sizinde bildiğiniz gibi birçok yediemin otopark ellerindeki araçlardan muzdaripken bir o kadarda hak sahibi bu araçların bağlandığından bihaber olmaktan muzdariptir. Söz konusu yediemin otoparklardan kayda değer 150’yi aşkın üyemiz bulunmaktadır. BİRCAN YEDİEMİN ÇÖZÜM ORTAKLIĞI olarak hak sahipleri ve yedieminler arasında bu köprüyü kurarak her iki tarafa fayda sağlamaktan memnun oluruz. ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİNLERDEN HACİZLİ ARAÇ SATIN ALMA

Yediemin otoparkı olarak hizmet veren kurum/kuruluş/işletme ler de bulunan araçlar trafikten herhangi bir sebepten men olunan araçlardır. Söz konusu araçların hak sahibi ilgili yediemin otoparklar olmadığı için birebir pazarlık usulü ile yedieminden araç satışı söz konusu değildir. ...
Devamı için ...

İCRA İHALELERİNDEN MAL SATIN ALMAK PDF Yazdır E-posta
Yazar Mustafa BIRCAN   

Merhabalar;

İcra ihalelerin gerek menkul gerekse gayrimenkul malların satın alınması işleriyle ilgili olarak malesef bir çok konuda olduğu gibi vatandaşlarımız yeterli gerçek bilgiye sahip olmamanın yanı sıra kulaktan dolma bir çok yanlış bilgiye sahip.

Bunlardan başlıcaları bu malların çok ucuz fiyata (öldü pahasına) satılıyor olmaları,bu malların alanlara hayır getirmeyeceği (ağlayanın malı gülene hayır etmez),bu ihalelere her kezin alınmayacağı,bu işlerin mafya elinde olduğu,el altından yapılan satışlardan belli kişilerin faydalandığı şeklindedir.

 

Öncelikle belirtelim ki bu inanışların hepsi yanlıştır.Gelin doğrusuna göz atalım.

İcra daireleri yapacak olduğu satışların ilanlarını (satış şartnameleri) ihale tarihinden evvel çeşitli yollarla ilan ederek ilgilisine duyurur.Bu yollar satılacak olan malın durumuna göre ulusal gazetelerden ilan panolarına kadar farklı yöntemlerle ilan etmektir.

Söz konusu malların satışlarının ihale usulü ile yapılmasındaki gaye malın gerçek fiyatından (geçer akçeden) satılmasını sağlamaya yöneliktir.Öyleki kimse kimseye ne mal nede para bağışlamaz.

İcra müdürlüklerince yapılacak olan satışlar yürürlükte olan ilgili kanunlar gereği 1. artırmada malın biçilen değerinin %60,2. artırmada ise %40 'ı artı masraflarına ihale edilir.Buradan malın %40 değerine satılacağı sonucu çıkarılamaz.1. ihalede alıcı bulmazsa 2. ihalede fiyat düşürülerek %40 artı masraflarına satış yapılır.Bu maddenin konulmuş olması ise malların alıcı bulamadığı durumların olduğunu ortaya koymaktadır.Burada ''artı masraflarına'' dan kasıt ihale katılımcısının yalnızca malın takdir edilen kıymetinin %60 ya da %40 ı karşılığında mala sahip olmayacağı ayrıca bir takım masraflar ödemesi gerektiğidir.Bu masraflar kdv ve tellaliye gibi masraflardırki bir çok kimse bu masrafları dikkate almadığından söz konusu mal maal edilmesi planlanan masrafın çok üzerinde maliyete gelebilir.

İcra satışlarına ( ihalelerine ) her vatandaş katılabilir.İhale işlanlarında belirtilen zaman ve yerde olunarak ihaleye katılım sağlanabilr.

Buralardan alınacak olan malların hayır getirmeyeceği konusu malesef bir çok din adamı tarafından konu içeriği tam bilinmediğinden tasdip edilmediği gibi bu duruma ılımlı yaklaşanlarıda vardır.Her koyunun kendi bacağından asılacağı durumu doğrultusunda en nihayi kararı ihalelere katılım yapmak isteyenler verecektir.Ancak bize düşen durumu olabildiğince detaylı aksettirebilmektir.

Unutmamak gerekirki bu ihalelere katılım nekadar fazla olursa borçlunun malı o kadar değrince satılacak ,borcu dan bu bedel düşülecektir.Aynı şekilde malın değerince satılması ya da en yüksek bedeliyle satılması alacaklınında geciken alacağını bir an evvel almasına imkan doğuracaktır.

Şunu belirtmek isterimki yanlızca borçlular mağdur değildir alacağını alamayan alacaklılarda mağdur kimselerdir.Olaya bu şekilde adil yaklaşacak olursak bu malların satışlarının yapıldığı ihalelere katılmak ,bir kenarda durupta yok pahasına satılmalarına göz yummaktan daha eftaldir.

 

Yorumlar  

 
0 #6 Gürcan 20-09-2014 09:32
Alıntı:
Taşıt icra ihalelerinde, ihale gününden önce yeddiemin otoparkları araçları görmemize izin vermiyorlar, haliyle insanlar görmedikleri bir mala para ödemek istemiyorlar, ben açıkçası icra ihalelerinde arzu edilen talep seviyesine henüz ulaşılamamasına en önemli sebep olarak bunu görüyorum, bu konunun çözümü hakkında yardımcı olabilir misiniz?
tşk,

Bu konu hakkında bir çok şikayet ve istekle karşılaşmaktayı z.
Yeri gelmişken de bu konuda soru işareti kalmayacak şekilde açmaya çalışalım.
Yediemin kendisine teslim edilen malı teslim aldığı hali ile geri vermekle mükellef ve bu konuda cezai ve hukuki yönden sorumludur. Saklamak dışında bir borcu olmayan yediemine malı getirmek,götürm ek,bakım yapmak, teşhir etmek gibi görev yükleyen bir yasal düzenleme yoktur.
Öte yandan alacaklı, borçlu, ihale katılımcısı veya alıcısı doğrudan yedieminle taraf değildir.Bu saydığımız konumların tamamının muhatabı icra müdürlüğüdür.
Borçlar kanunu çerçevesinde de durum aynıdır.Zira mal üzerinde tasarruf yetkisi yalnızca saklatan dadır. Burada ise saklatan icra müdürlüğüdür.Bir örnek ile icra müdürlüğünce haczedilerek yediemin sıfatı ile teslim edilen bir aracın içerisindeki özel eşyanın mal sahibine teslimi ,bir bilgisayarın içindeki bilgilerin taraflardan birine verilmesi, malın taraflardan birine verilmesi , kullanılması , kiraya verilmesi ...vs kısaca mal üzerinde saklama dışında her nevi tasarruftan yediemin men edilmiştir.(Bkz.TCK.289.md.)
Ayrıca yedieminin elindeki onlarca kalem malı her talep edene göstermesi fiilen de imkansız olup art niyetli kimseler olabileceği gibi risklidir de.

İş bu halde ''yediemin malı göstermek zorunda'' gibi inanışların hukuki bir tabanı olmadığını ortaya koymuş olduk.

Gelelim ihale katılımcısının ihaleye konu mal hakkında detay bilgiye erişememesi konusuna.
Burada ziyadesiyle haklısınız.Zira malın yeterince açık tanımının olmaması,görüle memesi gibi sebeplerle verilebilecek pey miktarında ki azalma alacaklı ve borçlunun zararınadır.Bu sorunun halledilmesi gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı ilgili birimlerinde yapmış olduğumuz toplantılarda ve sunduğumuz yazılı raporlarda ücret mukabilinde yedieminin icra dairesince satışa arz edilen malın ekspertizini yapması ve taraflara sunmasının mevzuat çerçevesine alınması talep etmekteyiz.

E Satış portalı ile sorun olmaktan çıkan ihalenin duyurulması konusunda artık demode olan gazete ilanı kıstasının kaldırılması ile bu iş için fazlasıyla kaynak bulunacağı da aşikardır.
 
 
0 #5 bayarmc 09-09-2014 12:14
Taşıt icra ihalelerinde, ihale gününden önce yeddiemin otoparkları araçları görmemize izin vermiyorlar, haliyle insanlar görmedikleri bir mala para ödemek istemiyorlar, ben açıkçası icra ihalelerinde arzu edilen talep seviyesine henüz ulaşılamamasına en önemli sebep olarak bunu görüyorum, bu konunun çözümü hakkında yardımcı olabilir misiniz?
tşk,
 
 
+2 #4 Mustafa BIRCAN 25-01-2013 14:13
Sn Arıkan ;
Söz konusu ihalelere yediemin yada çalışanlarının katılmasında yasal bir engel yoktur.Ancak şahsi kanaatim bu durumun etik olmadığı yönündedir.Zira bir çok ihaleye fesat davasına konu ve taraf olmuş yediemin vardır malesef.
 
 
0 #3 diyanet arıkan 24-01-2013 10:10
yediemin otoparklarında yapılan ihalelere otopark sahibi yada otopark çalışanı katılabilirmi
 
 
0 #2 Gürcan 09-04-2012 13:45
Öncelikle 1. sorunuza cevaben halk ağzıyla ''hasan değil parayı basan alır'' denebilir.Yani gayet tabi ihalelere her vatandaş gibi sizde girebilirsiniz.Burada önemli olan söz konusu ihalenin şartnağmesinde yazılı olandır.Burada belirli ihalelere katılım için gerekiyorsa aranacak teminat bilgisine kadar her şey mevcuttur.Zira daha fazla bilgi isteniyorsa ihaleyi yapacak olan icra müdürlüğüne ilgili dosya numarasıyla müracaat edilebilir.

2. sorunuza gelince bu ihalelere katılım durumunda kim yada kimler ne sıfatla tehditte bulunacak tam olarak anlamadım.Ancak katıldığınız bir ihalede bahsettiğiniz üzere bir tehdit oluşması durumunda bu katıldığınız ihaleye fesat karışması anlamına gelirki bu durum satışın düşmesine sebeptir.

Son olarak 3. sorunuzda bu gibi ihaleleri internet sitelerinden takip konusuna gelince bize göre en temiz kaynak bizzat yapılan çalışmadır.Yani bulunduğunuz il veya ilçedeki icra müdürlüklerine giderek buralarda yapılacak olan ihalelerin şartnağmelerini n ilan edildiği panolarını takip etmenizi önerebilirim.Zira söz konusu internet siteleri bu ihalelerin tamamından haberdar olamıyorlar.
 
 
-1 #1 haci elek 09-04-2012 11:39
yazdığınız gibi ben konularda kulaktan duyduklarımızla amel etmeye çalışıyoruz merak ettiğim normal bir vatandaş olarak bu ihalelere gire bilirmiyim ve girdiğim takdirde her hangi bir tehdit ve tehlikeye maruz kalma ihtimal var mı? ve ihaleleri sağlam olarak hangi sitede bulabilirim.cevap verirsen memnun olurum.
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile