Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun


toggle
slide image

YORUM VE SORU YAZARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

SORU VE YORUMLARINIZ YAYINA ALINMIYOR YADA CEVAPLANMIYOR MU ? LÜTFEN OKUYUN...       ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİN DEPO VE GARAJLARININ TASFİYESİNE START VERİLDİ

      Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü mevcut yediemin depo ve garajlarının tasfiye işlemlerini başlatmak üzere start verdi.       ...
Devamı için ...

slide image

ADALET BAKANLIĞI'NIN İLGİLİ BİRİMLERİ İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ RAPORU YAYINLADIK

Yediemin Mustafa BİRCAN tarafından hazırlanan 2004 Sayılı icra iflas kanununda bazı değişikler yapılmasına dair yedieminlik konusunda genel ve ‘’yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanun tasarısı’’ yedieminlik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan kısımların değerlendirme, görüş ve önerileri başlıklı rapor Adalet Bakanlığı ilgili birimlerine teslim edilmiştir. ...
Devamı için ...

slide image

ZİMMETTİNİZDE KALAN ARAÇLARIN OTOPARK ÜCRETLERİNİN TAHSİLÂTI

Değerli meslektaşlarımızın en ciddi sıkıntılarından birine daha çözüm sunuyoruz… Yıllardır zimmetinizde bulunan, aranıp sorulmayan, ücretleri ödenmeyen, muhafazası külfet haline dönmüş ve bu hususlarda çözüme yönelik muhatap bulamadığınız her nevi aracın otopark ücretini toplu olarak tahsil ediyoruz. Trafik, Jandarma, Savcılık ya da mahkemeler aracılığıyla otoparklarımıza gelen ve yıllardır çeşitli zorluklarla muhafaza ettiğimiz, aranıp sorulmamış, ücretleri tahsil olunamayan, tabir yerinde ise atsan atılmaz satsan satılmaz durumdaki bu araçları mesleğimizin cilvesi, işimizin kamburu kabul ettik yıllarca. Bu araçlar parklarımızda dağ gibi yığılırken aldığımız sorumlulukta aynı...
Devamı için ...

slide image

ARAÇ SAHİPLERİ VE YEDİEMİNLERİ BULUŞTURUYORUZ

Öncelikle bu hizmeti uzun zamandır muhtelif banka ve finans kurumlarına verdiğimiz için doğru adreste bulunuyor olduğunuzu bilmenizi isteriz. Sizinde bildiğiniz gibi birçok yediemin otopark ellerindeki araçlardan muzdaripken bir o kadarda hak sahibi bu araçların bağlandığından bihaber olmaktan muzdariptir. Söz konusu yediemin otoparklardan kayda değer 150’yi aşkın üyemiz bulunmaktadır. BİRCAN YEDİEMİN ÇÖZÜM ORTAKLIĞI olarak hak sahipleri ve yedieminler arasında bu köprüyü kurarak her iki tarafa fayda sağlamaktan memnun oluruz. ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİNLERDEN HACİZLİ ARAÇ SATIN ALMA

Yediemin otoparkı olarak hizmet veren kurum/kuruluş/işletme ler de bulunan araçlar trafikten herhangi bir sebepten men olunan araçlardır. Söz konusu araçların hak sahibi ilgili yediemin otoparklar olmadığı için birebir pazarlık usulü ile yedieminden araç satışı söz konusu değildir. ...
Devamı için ...

TÜZEL KİŞİLERDE YEDİEMİNLİK PDF Yazdır E-posta
Yazar Mustafa BIRCAN   

Yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde bakılacak olursa yedieminlik görevini üstlenecek kişilerin gerçek yahut tüzel kişi olmasına ya da olmamasına ilişkin bir madde yada hüküm yoktur. Lakin yedieminin üstlendiği görev, sorumluluk ve nitelikleri gereği gerçek kişi olması gerektiğini düşünmekteyiz.

 

Tüzel kişiye yedieminlik sıfatının yüklenmesi halinde kendisine muhafaza edilmesi maksadıyla emanet edilen malı teslim alacak olan kişi tüzel kişinin temsilcisi veya organı olmakla yedieminlik sıfatı tüzel kişiye yüklenmiş, tüzel kişice üstlenilmiş olacaktır.

Organları ya da temsile, borca sokmaya yetkili kişilerce mal teslim alınarak tüzel kişinin yediemin olması halinde kanunlar nezdinde ya hem malı teslim alan şahıs ve tüzel kişi sorumluluğa girmiş olur ya da tüzel kişinin sorumluluğu olmaksızın teslim alan şahıs sorumlu olur. Her iki halde de mağduriyet söz konusu olacaktır. Şöyle ki; tüzel kişinin yedieminlik görevini suiistimal görevi kötüye kullanma suçu işlediği varsayıldığında her iki durumda da karmaşa yaşanacaktır.

Söz konusu şirketlerin sorumluluklarının sermaye ile sınırlı olabildiği durumlar göz önüne alındığında ise tüzel kişinin yediemin olmasının ve bu borcundan dolayı sorumlu tutulmasının uygun olmayacağı fikri akla gelmektedir.

Yedieminlerin sorumlulukları olduğunu ve bunların hukuki ve cezai sorumluluklar olduğunu sitemizde makaleler bölümünde YEDİEMİNİN SORUMLULUKLARI başlığı altında ele almıştık. Tüzel kişilerin bu sorumluluklardan hukuki olanını yerine getirebileceğini var sayalım. Peki ya cezai sorumluluğu nasıl üstlenecek… Bu konuda kesin kanıya varabilmek için de tüzel kişilerin cezai sorumlulukları konusunu irdelemek gerekecektir. Bu hususta da TCK MD 20 ceza sorumluluğunun şahsiliği ve tüzel kişiler hakkında cezai yaptırımda bulunma ile ilgili maddeler ışık tutucu niteliktedirler.

Tüzel kişinin yedieminliğinden ötürü cezai yaptırım altına alınması durumunda gerçek kişilerin sorumluluğu dolayısıyla cezai müeyyideye maruz kalabilmesi halinde ise yediemin tüzel kişi değil gerçek kişi olmuş demektir. Zira ceza ile muhatap olan sorumlu olandır ve sorumlu olan konumuzda yediemindir…

Yedieminin tüzel kişi olması halinde cezai sorumlulukları taşıması durumu çelişki ve sorunlu olduğuna göre tüzel kişinin yediemin tayin edilmesi ve yukarıda bahsettiğimiz sorunlardan dolayı mağduriyetler ortaya çıkması halinde yediemini tayin edenlerin sorumlulukları gereği bu mağduriyette kabahati aranmalıdır fikrindeyiz.

Bu bağlamda gerek ;

2004 sayılı İ.İ.K. Md. 88 Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./21. md.) Adalet Bakanlığı, mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir. (Ek cümle: 14/07/2004 - 5219 S.K./4.mad) Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. (Ek cümle: 14/07/2004 - 5219 S.K./4.mad) Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

Şeklinde gerekse ilgili kanunda yapılması öngörülen değişiklik tasarısında işaret edilen tüzel kişiye yedieminlik görevi yüklenebileceği belirtilmekle fiiliyatta uygulanmamaktadır.

 

Yorumlar  

 
+2 #1 Alirıza korkmaz 26-05-2012 11:23
Tşk ler sevgili Mustafa BİRCAN abim bu güzide açıklamalarınız dan ve aydınlatıcı güzel fikirlerinizden dolayı da kutluyorum sizi.
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile