Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun


toggle
slide image

YORUM VE SORU YAZARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

SORU VE YORUMLARINIZ YAYINA ALINMIYOR YADA CEVAPLANMIYOR MU ? LÜTFEN OKUYUN...       ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİN DEPO VE GARAJLARININ TASFİYESİNE START VERİLDİ

      Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü mevcut yediemin depo ve garajlarının tasfiye işlemlerini başlatmak üzere start verdi.       ...
Devamı için ...

slide image

ADALET BAKANLIĞI'NIN İLGİLİ BİRİMLERİ İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ RAPORU YAYINLADIK

Yediemin Mustafa BİRCAN tarafından hazırlanan 2004 Sayılı icra iflas kanununda bazı değişikler yapılmasına dair yedieminlik konusunda genel ve ‘’yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanun tasarısı’’ yedieminlik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan kısımların değerlendirme, görüş ve önerileri başlıklı rapor Adalet Bakanlığı ilgili birimlerine teslim edilmiştir. ...
Devamı için ...

slide image

ZİMMETTİNİZDE KALAN ARAÇLARIN OTOPARK ÜCRETLERİNİN TAHSİLÂTI

Değerli meslektaşlarımızın en ciddi sıkıntılarından birine daha çözüm sunuyoruz… Yıllardır zimmetinizde bulunan, aranıp sorulmayan, ücretleri ödenmeyen, muhafazası külfet haline dönmüş ve bu hususlarda çözüme yönelik muhatap bulamadığınız her nevi aracın otopark ücretini toplu olarak tahsil ediyoruz. Trafik, Jandarma, Savcılık ya da mahkemeler aracılığıyla otoparklarımıza gelen ve yıllardır çeşitli zorluklarla muhafaza ettiğimiz, aranıp sorulmamış, ücretleri tahsil olunamayan, tabir yerinde ise atsan atılmaz satsan satılmaz durumdaki bu araçları mesleğimizin cilvesi, işimizin kamburu kabul ettik yıllarca. Bu araçlar parklarımızda dağ gibi yığılırken aldığımız sorumlulukta aynı...
Devamı için ...

slide image

ARAÇ SAHİPLERİ VE YEDİEMİNLERİ BULUŞTURUYORUZ

Öncelikle bu hizmeti uzun zamandır muhtelif banka ve finans kurumlarına verdiğimiz için doğru adreste bulunuyor olduğunuzu bilmenizi isteriz. Sizinde bildiğiniz gibi birçok yediemin otopark ellerindeki araçlardan muzdaripken bir o kadarda hak sahibi bu araçların bağlandığından bihaber olmaktan muzdariptir. Söz konusu yediemin otoparklardan kayda değer 150’yi aşkın üyemiz bulunmaktadır. BİRCAN YEDİEMİN ÇÖZÜM ORTAKLIĞI olarak hak sahipleri ve yedieminler arasında bu köprüyü kurarak her iki tarafa fayda sağlamaktan memnun oluruz. ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİNLERDEN HACİZLİ ARAÇ SATIN ALMA

Yediemin otoparkı olarak hizmet veren kurum/kuruluş/işletme ler de bulunan araçlar trafikten herhangi bir sebepten men olunan araçlardır. Söz konusu araçların hak sahibi ilgili yediemin otoparklar olmadığı için birebir pazarlık usulü ile yedieminden araç satışı söz konusu değildir. ...
Devamı için ...

HACİZLİ YAKALAMALI ARAÇLAR PDF Yazdır E-posta
Yazar Mustafa BIRCAN   

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-509-2005/4192/28287 27/10/2010

Konu :Hacizli-yakalamalı araçlar

 

 

 

………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden;

 

Hacizli ve yakalamalı olduğu gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından trafikten men edilen hacizli araçların resmî yazışmalara rağmen icra müdürlüklerince teslim alınmadığı, hizmet binalarının bahçeleri, önleri ve otoparklarının tamamen dolduğu, bu araçları muhafaza edecek yer ile güvenliklerinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2010 yılı Haziran ayı itibarıyla trafikten men edilip teslim alınmayan araç sayısının 66.370'e ulaştığı, bu konuda daha önce defalarca Teşkilata duyurulmuş olan yazılarımıza gereken hassasiyetin gösterilmediği anlaşılmaktadır.

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce de konu bir kez daha Bakanlığımız gündemine getirilmiş olup, halen trafikten men edilmiş 66.370 aracın bir an önce teslim alınması talep edilmektedir.

 

19/04/2006 tarihli ve 9123 sayılı, 10/12/2007 tarihli ve 26489 sayılı ile 25/04/2008 tarihli ve 9822 sayılı yazılarımızda da belirtildiği üzere, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 59 uncu maddesinde yer alan “Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder.” hükmü uyarınca gerektiğinde aracın başka bir icra dairesinin yetki sınırları içinde yakalanabileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak trafik kaydına hacizli-yakalamalı şerhi konulması taleplerinde talimat ve takip masraflarının şerh konmadan önce peşin olarak alınması gerekmektedir.

 

Bu itibarla;

 

Yargı çevreniz içinde bulunan icra müdürlüklerinin uyarılarak,

 

1- İcra ve İflâs Kanununun 110 uncu maddesinde yer alan “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.” hükmü uyarınca yakalamalı haciz şerhinin kaldırılması gereken hallerde, bu tür icra dosyalarının ivedilikle ele alınarak POLNET'e işlenen şerhlerin sistemden düşümünün sağlanması, yakalamalı haciz şerhinin kaldırılması gerektiği halde kaldırılmamış olması nedeniyle emniyet güçlerince hacizli olduğu gerekçesiyle yakalanarak el konulan araçlar hakkında İ.İ.K.'nun 88 inci maddesinin son fıkrası hükmü gereğince işlem yapılması,

 

2- Hacizli-yakalamalı şerhi konulan ve emniyet kuvvetlerince yakalandıkları belirtilerek teslim alınması için resmi yazı gönderilen araçların teslim işlemlerinin derhal gerçekleştirilip sonuçlandırılması,

 

Hususlarına uyulmasına gereken dikkat ve özenin gösterilmesi, uyulmamasının sorumluluğu gerektireceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İcra ve İflas Müdürlüklerine, bilgileri bakımından İcra Hâkimliklerine duyurulmasını rica ederim.

 

 

 

Ayhan TOSUN

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile