Mustafa BİRCAN Kimdir... Yazdır
Yazar editör   

 

Aslen KONYA ili Hadim ilçesi Kalın ağıl (Kalın ağalar) köyünden olup 1957 yılında KONYA ili Çaybaşı mahallesinde dünyaya gelmiştir.

İlkokulu HÂKİMİYETİ MİLLİYE İLKOLULU’NDA kendi tabiriyle ‘’orta dereceli bir öğrenci olarak yedi senede’’ tamamlamıştır. DEVRİM ORTAOKULU’NA kayıt olmasına rağmen yalnızca el işi ve resim derslerinde başarı göstererek 2. Yarıyılda okul hayatına son verip ileriki yıllarda büyük başarılar kazanacağı mesleği olan desinatörlüğü öğrenmek üzere öğrenimi bırakmıştır.

1972 yılında, döneminde TÜRKİYE’NİN en önde gelen halı desinatörü olan ISPARTA’LI Burhan KENTLİ ‘nin yanında çıraklığa başlamıştır. Ustasının orantı ve diğer çizim hesaplamalarında Arapça rakam ve harfler kullanmasına ve sanatını ancak hak edenin öğrenebilmesi mantığıyla bütünüyle göstermemeye gayret etmesine rağmen uzun uğraş ve çabalarla desinatörlüğü öğrenmiştir. KONYA LÂDİK, TOKAT, HEREKE İPEK HALI ve KAYSERİ BÜNYAN halı desenleri orijinal çizimleri üzerine ustalaşmıştır.

ISPARTA’LI halı imalatçısı Hüseyin KARADOĞAN’IN yanında desinatör olarak işe başlamıştır. Bu dönemde TÜRKİYE genelinde birçok önde gelen halı imalatçısı firmalara çizimlerde yapmıştır.

KONYA ‘da MEVLANA türbesinin hemen yanında yer alan tarihi SELİMİYE CAMİ’SİNİN kubbesindeki deseni de halıya aktarmıştır. Daha sonraları desinatörlüğün yanı sıra halı imalatına başlamıştır.

BİRCAN HALI TİCARET adı altında birçok kırsal bölgede kendi çizmiş olduğu desenleri hayata geçirerek yüzlerce halı tezgâhı kurmuş ve binlerce işçiye gelir kapısı sağlamakla el sanatlarının yayılmasına da vesile olmuştur. Bu dönemde iç ve dış piyasaya aylık 2000m2 el dokuması halı üretim kapasitesiyle hizmet vermiştir.

1986 yıllarında makine halısı imalatının çoğalması ile el dokumaya rağbet azalmış ve bu doğrultuda halı imalatını bırakmak durumunda kalmıştır. İmalatı bırakarak toptan halı alım satımına yöneldikten sonra körfez krizi neticesinde, turistik mekânlarda ticaretin durma noktasına gelmesiyle tahsilâtta sorunlar yaşamıştır. Tahsili geciken evraklarının icra takibini bizzat yaparak bu alanda kendisini

eğitmiştir.

1988 yıllarında ise yedieminlik ile tanışmış olup bu işi o dönemde ancak kayıt dışı olarak yapıldığı KONYA iline taşımıştır.

1989 yılında ilgili müracaatlarına olumlu neticeler almakla 1990 yılında ilk malı teslim alarak yedieminlik sıfatına haiz olmuştur. İletişim imkânlarının kısıtlı olduğu bu dönemde tüm icra taksileri ve nakliye araçlarına telsiz sistemi kurmuştur.

Yediemin ücretlerinin ilgili bakanlıkça düzenlenmediği o yıllarda fahiş ücretler tahakkuk ettirilmesi karşılığı bir takım çıkar ilişkileri kurmak isteyenlerce kendisine mal tesliminden imtina edilmeye başlanmış olup bulunduğu camiadaki tüm menfaat ilişkilerini ilgililere duyurmakta yetersiz kalarak basın aracılığıyla sesini yükseltmeye çalışmıştır. Bunun bir neticesi olarak birçok basın ve yayın kuruluşuna başvurduğu halde çeşitli gerekçelerle netice alamamış ta ki 1998 yılında FLAŞ Haber ve Yorum Dergisi aracılığıyla sesini duyurmuştur. Ayrıca yapmış olduğu tüm yazışma ve müracaatlarını dönemin ADALET BAKANI Oltan SUNGURLU’YA bizzat iletme imkânı bularak KONYA ADLİYE’SİNE 1998 yılında 4 adet mülkiye müfettişi gönderilmesine sebep olmuştur. Gelen müfettişlerle yapılan istişareler sonunda tavsiye raporlarına yedieminlerin belirli bir sıra ve nizam içerisinde çalışması gereği ve ücretlerinin bakanlıkça düzenlenmesi gereğini otaya koymuştur. Yapılan tetkik ve incelemeler, birçok atama ve görevden almayla neticelenmiştir.

Ancak bahsi geçen mücadele sebebiyle maddi ve manevi olarak yıpranmış ve karşısına aldığı kimselerin yersiz ve asılsız birçok şikâyeti doğrultusunda kaçak fon dosyası bastırmak ve satmaktan yedieminliği suiistimal ve görevi kötüye kullanmaya kadar suçlamalara maruz kalmış, tüm bu suçlamalardan beraat ve takipsizlik kararları alarak aklanmayı başarmıştır.

Son olarak bağlı bulunduğu SELÇUKLU VERGİ DAİRESİ’NE yapılan KDV ve gelir vergisi ödemediği yönünde şikâyetler doğrultusunda tarafına tahakkuk ettirilen vergi borçlarından cebri icraya maruz kalmasıyla ekonomik olarak daha sıkıntılı bir döneme girmiştir.2001 yılında KDV muafiyeti için başlattığı girişimler MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafınca adına yayınlanan özelge ile yapılan işlemin iptaline ve geriye dönük tahrifata gidilmesiyle neticelenmiştir.

Maliye ile olan dava süresince icra dairelerindeki hak ve alacaklarına haciz şerhi konulması gerekçesiyle İcra Tetkik Mercii Hâkimliğince yedieminlik yetkisi dondurulmuş, kendisine bu hacizler kalkana kadar yetki iadesi yapılmamakla mal teslimi de durdurulmuştur. Dava karara bağlanıp yetki iadesi alana kadar hak ettiği yediemin ücretlerini alamadığı gibi yedieminliği suiistimal suçu işlememek adına kendisine daha evvel teslim edilen mahcuzlar üzerindeki hukuki ve cezai sorumluluklarını da yerine getirmiştir.

Yedieminlik mesleği hayatınca tüm bu çalkantılı dönem ve mücadelelerden oldukça yüksek bedeller ödeyerek edindiği bilgi ve tecrübeleri kurmuş olduğu www.yediemin.net internet sitesi aracılığıyla yurt genelinde onlarca meslektaşına KDV muafiyeti,belediye işletme ruhsatı almaksızın yedieminlik yapılabilmesi,yediemin depo ve garajlarına teslim edilen her nevi menkulün ücret tahsilâtı ve zimmetten

düşürülmesi ve daha pek çok konuda yardımcı olmuş, yaptığı müracaat ve dava girişimleri ile meslektaşlarına öncülük etmiştir.

 

 

Bu gün itibari ile;

Yaklaşık 2500 m2 kapalı, 1000 m2 açık depolama alanıyla her nevi menkul muhafazası yanı sıra büyük ve küçükbaş hayvanlardan bakımı ayrıca özen gerektirecek her türlü mala kadar yediemin olarak muhafaza ve yurt genelinde yedieminlik ile ilgili her konuda serbest danışmanlık yapmaktadır.