Bloglar


19.02.2022

Yedieminliği suistimal / Muhafaza görevini kötüye kullanmak

Yedieminliği suistimal / Muhafaza görevini kötüye kullanmak TCK.Md.289