YEDİEMİN OTOPARKI

Hizmet

Yediemin genellikle icra müdürlüklerinin alacak takiplerinde yaptıkları haciz ve muhafaza işlemleri sonucu mahcuzları teslim ettikleri kişidir. Bunun yanı sıra herhangi bir adli makam (mahkemeler, savcılık vs.) , SGK, Maliye, Trafik vs. de yedieminlere başvurmaktadır. Yedieminler menkul yani taşınır malları muhafaza ederler.

Ancak birçok yediemin araç dışında menkul mal muhafazası yapmamaktadır. Bu gibi kişilerin söz konusu araçları muhafaza ettikleri yerlere  Yediemin Otoparkı denilmektedir.

Esasen mevzuat kapsamında değerlendirildiğinde Yediemin otopark diye bir kavramın olmadığı görülecektir. Yediemin depo ve garajı tabiri en doğru tabirdir ki yedieminlik ve otoparkçılık farklı şeylerdir.

Ülkemizde bulunan birçok yediemin , icra dairelerince haciz edilerek muhafaza altına alınan araçlardan ziyade kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu çevirme ve kontroller sonucu söz konusu araçların kayıtları üzerinde hak mahrumiyetleri olması hasebiyle araçları trafikten men ederek  getirdiği araçları teslim almaktadır. Bu yerler yukarıda bahsettiğimiz üzere her ne kadar yediemin otopark olarak anılsa da aslında mevzuat olarak dayanağını Kara Yolları Trafik Kanunu Yönetmeliğinden alan Ukome anlaşmalı geçici park yerleridir.

Yediemin depo ve garaj yetkisi Adalet Bakanlığı ilgili birimleri tarafından verilir. Böyle bir atanma, tayin yapılmamış kişiler bu sıfatla anılmamalıdır.

Emniyet yada jandarma birimlerinin trafikten men ettiği araçları teslim ettikleri yerler otoparktır. Ancak bu otoparka çekilen araçlar üzerine fiilen haciz yapılması ve bu aracın yediemin sıfatıyla park işleticisine teslim edilmesi halinde bu şahıslar o araçlar için yediemin olan kişi haline gelir .Bu otoparkın bir yetkili yediemin olduğu anlamına gelmez. Zira trafikten men edilen araçların hangi otoparka çekileceği konusunda Adalet Bakanlığı bir hüküm ileri sürmediği gibi bu konuda tercih ve düzenleme inisiyatifi aracı bağlayan birimin bağlı olduğu kurumdadır.

Yediemin depolarında olduğu gibi bu otoparklar da dışarıdan göründüğü gibi harikulade gelir sağlayan sorunsuz işler değildir. Her işte olduğu gibi kendi içinde riskleri ve sorunları vardır. Otoparklardaki en ciddi sorun teslim edilen araçların aranıp sorulmaması, geri alınmaması ve bu araçların ücretlerinin tahsil edilememesi hususudur. Bu konularda da detaylı çözüm ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

  19.02.2022